skip to Main Content
Vasaloppet

Långt och smalt reservat

Visste du att Vasaloppsspåret är ett naturreservat? Det 90 kilometer långa och 6-9 meter breda reservatet bildades 1994 på grund av dess betydelse för friluftslivet. Flera hundra markägare har sedan dess ett naturreservat på sin mark och framtida segrar är säkerställda.

Det finns drygt 4 500 naturreservat i Sverige och alla är unika. På Länsstyrelsernas webbsida finns information om vilka förhållningsregler som gäller för respektive naturreservat.

Back To Top