skip to Main Content
Yxa

Kvinnligt skogsföretagande

Idag är det den internationella kvinnodagen och därför vill Nyfiken på skog uppmärksamma alla ca 125 400 kvinnliga skogsägare i Sverige. Totalt finns cirka 330 000 privatpersoner som äger skog och av dessa är 38 procent kvinnor. Enligt obekräftad källa är därmed kvinnliga skogsföretagare den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige.

Back To Top