skip to Main Content
korvgrillning

Korv med träsmak?

Visste du att korvskinn kan tillverkas av cellulosa? Cellulosa är ett av de ämnen som bygger upp trädens celler. Lövträdens och barrträdens celler består av ungefär lika mycket cellulosa. Däremot har barrträd mer lignin och lövträd mer hemicellulosa.

Back To Top