skip to Main Content
kantarell

Kantarell

Visste du att det finns inrapporterat ett fynd av en kantarell som vägde 154 gram med en hatt på 18 cm i diameter? Hur stor är den största kantarell som du har hittat?

Back To Top