skip to Main Content
Kanna igen tradart pa stammen

Känna igen träden på vintern?

Gran korta barr, tall långa barr, så långt är nog de flesta med även på vintern. Men lövträden då, hur skiljer man en ask från en lind, och al från en rönn? Jo ett sätt är att lära sig att känna igen trädens knoppar, för alla knoppar ser olika ut! Asken har stora kolsvarta knoppar medan linden har runda röda knoppar. Alen har violetta knoppar och rönnen har ludna knoppar som skyddar mot kylan.

alknopp
Alknopp
Back To Top