skip to Main Content

Kan träd frysa?

Träden står ju där de står och får ta temperatursvängningarna över året. Stora delar av trädet utgörs faktiskt av död vävnad som inte tar skada av frost. Men träden förbereder sig inför vintern precis som alla andra. Under hösten bryts näringsämnen från blad ner och tas om hand innan bladen faller. De kärl som under sommarhalvåret används för att transportera vatten från roten till trädets olika delar, töms på vatten under hösten. Ungefär som när du vinterstädar en sommarstuga och tömmer ledningarna på vatten för att vattnet inte ska frysa och spränga ledningarna. För de delar av trädet som måste innehålla vatten även på vintern tillverkas en speciell frostskyddsvätska med samma kemiska sammansättning som den du häller i din bilkylare. Frostskyddsvätskan gör att vattnet kan kylas till långt under noll grader utan att det fryser till is.

Kan träd frysa?
Back To Top