skip to Main Content
Hamra guldkrona

Inte längre minst i Sverige

Hamra nationalpark bildades 1909 som en av Sveriges nio första nationalparker. Hamra var länge Sveriges minsta nationalpark med sina 28 hektar. Hamra som ligger i Ljusdals kommun i Gävleborgs län utökades 2011 till närmare 1 400 hektar som rymmer både den äldsta delen med urskogsrester och de nyare delarna med myrlandskap, brandområde, Svartån och blockområden. Delar av parken är tillgänglighetsanpassad med flera utsiktsplatser och stora grillplatser vid entréerna. Urskogen är snarast otillgänglig med mycket liggande död ved och trånga passager. Men det är fascinerande att följa stigen längs gamla grova tallar, gamla men tunna och senvuxna granar och enorma sälgar som är överhängda med lunglav. Vid entréerna finns gott om information om skogen för den nyfikne. Vid huvudentrén finns även en stor guldkrona som Hamra var först att få av Sveriges nationalparker. Tanken är att alla svenska nationalparker ska prydas av en guldkrona år 2020.

Back To Top