skip to Main Content
Hur många träd finns det?

Hur många träd finns det?

Hur många träd finns det i Sverige? Enligt Riksskogstaxeringens* beräkningar så finns det ungefär 87 572 940 000 träd i Sverige, alltså nästan 88 miljarder träd, eller nästan 9 000 träd per invånare. Siffran inkluderar inte träd som står på privata hustomter. Enligt uppgiftslämnaren så kan det finnas en felräkning på nån miljard eller så men det känns ju inte så mycket i sammanhanget…

*Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik, de har 93 års erfarenhet av att inventera våra svenska skogar!

Back To Top