skip to Main Content
kjolgran

Högsta trädet

Det träd som har potential att bli högst i Sverige är granen som kan bli runt 40 meter beroende bland annat på vilken typ av mark den växer på. Den högsta granen som har mätts i Sverige var till och med 52 meter hög. Det kan jämföras med världens högsta träd sekvojan som kan bli 120 meter högt! Sekvojan växer i Nordamerika.

Back To Top