skip to Main Content
50 Högstubbe

Höghus för insekter?

Du har säkert sett högstubbarna som lämnas kvar på hyggen och kanske funderat till vilken nytta. Forskningsstudier har visat att högstubbarna som lämnas vid slutavverkning har positiv effekt på den biologiska mångfalden. Många hotade och sällsynta skalbaggar gnager gångar i stubbarna för sina larver. Nu har även forskare konstaterat att skalbaggsgångarna i sin tur nyttjas av andra insekter som steklar. Så nästa gång du ser en högstubbe så vet du att där frodas det insekter.

Back To Top