skip to Main Content
Häxkvast

Häxkvastar

Du har säkert sett det som kallas häxkvast i björkar, de orsakas av sporsäckssvampen Taphrina som får den angripna björken att bilda nya kvistar så att det bildas som en boll. Det finns ett antal olika arter av Taphrina som angriper bland annat glasbjörk, gråal och lönn. Du kan också hitta häxkvastar på barrträd men då uppstår de på grund av en genetisk mutation eller efter angrepp av rostsvampar eller av kvalster.

Back To Top