skip to Main Content
lignin

Hårt som stål

Visste du att det finns forskningsstudier som pekar på att lignin kan göras så hårt och hållfast att det skulle kunna ersätta stål? Ligninet fungerar som ett slags lim som håller ihop trädens cellväggar som i övrigt består av cellulosa, hemicellulosa och hartser. Barrträd har större andel lignin i sina cellväggar jämfört med lövträd.

Back To Top