skip to Main Content
Kada

Harpös, harpojs eller harpix

Harpös, harpojs eller harpix kallades den stelnade kådan från gran och tall som fått koka tillsammans med talg eller bivax och svavel. Under stormaktstiden konsumerades enorma mängder harpix för att skydda de stora träfartygen mot röta, i synnerhet mot skeppsmask.

Back To Top