skip to Main Content
Gullhorn

Gullhorn

Gullhornet liknar en fingersvamp men är faktiskt en gelésvamp, den växer under september och oktober framförallt på murken ved. När det är torrt är gullhornet fast och när det har regnat är den klibbig och hal. Den är inte giftig men eftersom gullhornet inte smakar så mycket används den inte som matsvamp.

Back To Top