skip to Main Content
Grenvarv tall

Grenvarv på grenvarv

Jag har tidigare gjort inlägg om trädens årsringar, men hur kan man ta reda på hur gammalt ett träd är om det fortfarande står kvar? På en tall är det ganska enkelt att räkna antalet grenvarv från toppen och nedåt. Tallen bildar normalt sett bara en uppsättning grenar per år och dessa sitter i tydliga grenvarv där ett års toppskott börjar. Det är värre på gran eftersom gran utvecklar grenar även mellan grenvarven. Men om du tittar riktigt noggrant så kan du nog avgöra även på granen vad som är tydliga grenvarv och vad som är grenar som sitter emellan. Lättast är dock om man har en tillväxtborr och kan borra ut en borrkärna på vilken man kan räkna årsringarna.

Back To Top