skip to Main Content
trafonster

Glas av trä

Visste du att forskare på Wallenberg Wood Science Center på KTH har lyckats skapa genomskinligt trä? Genom att ta bort ligninet blir träet vitt sedan tillsätts en polymer som gör det genomskinligt. Forskarna beräknar att materialet kan finnas på marknaden om fem år.

Back To Top