skip to Main Content
Galler

Galler

En gall är en abnorm tillväxtförändring hos en växt som orsakas av en parasitorganism som också livnär sig på växten. Galler kan bildas av bakterier, svampar, kärlväxter, rundmaskar, kvalster, insekter och till och med vissa virus. Det är alltså växten själv som producerar gallen medan parasiten orsakar den. Oftast är gallbildarna mycket värdspecifika vilket underlättar artbestämningen men det finns undantag som spottstriten som kan orsaka galler på 133 olika växtarter. På bilden en gallbildning troligen orsakad av en växtstekel.

Back To Top