skip to Main Content
ronn

Fyra rönnar

Det finns tre släktingar som den vanliga rönnen skulle kunna förväxlas med: finnoxel, avarönn och fagerrönn. Men den vanliga rönnen känns lätt igen på att alla 6-8 parbladen och uddbladet är ungefär lika stora.

Back To Top