skip to Main Content
Frisk fortare med trä

Friskare av trä

Visste du att vi blir fortare frisk av trä? Det finns forskningsstudier som visar att patienter blir fortare friska och skrivs ut tidigare när de får bo i patientrum som har träpanel av björk eller gran på väggarna jämfört med vanliga patientrum som bara har tavlor med naturmotiv.

Back To Top