skip to Main Content
Vridet-trad

Från vänster till höger

När träd växer så vrider sig stammen på grund av att fibrerna är snedställda. Hur trädet vrider sig skiljer sig mellan olika arter och olika individer. Vridenheten förändras även med åldern, ett träd som är vänstervridet i ungdomen blir ofta högervridet som gammalt! Som du förstår så påverkar trädets vridenheten det sågade virkets kvalitet och enligt gamla riktlinjer ska ett träd som är vridet mer än ¼ varv på 4,5 meter inte användas till virke.

Back To Top