skip to Main Content
sälg

Föda åt svältande humlor

Visste du att sälgens tidiga blomning på våren gör att vi får frukt? När humledrottningarna vaknar tidigt på våren finns inga blommande växter ännu, endast sälgen är vaken och förser de utsvultna humlorna med föda. Humlorna föder sedan upp sin avkomma som hjälper till med pollineringen av våra frukt- och bärväxter. Inget annat svenskt trädslag ger föda åt så många olika fjärils- och insektsarter som sälgen. Sälgar står ofta i skogsbryn på kanten till jordbruksmark men påträffas även ute i skogen.

Back To Top