skip to Main Content
flogronn

Flygrönn eller flogrönn

Visste du att en flygrönn är en rönn som blivit sådd i ett träd? Oftast sker det med hjälp av en fågel och flygrönnar eller flogrönnar som de också kallas ansågs förr ha magiska krafter och kunde användas som slagruta för att hitta skatter.

Back To Top