skip to Main Content
Flottningsränna-Närke-omkr-1920

Flottningsränna förr och nu

Bilderna visar flottningsrännor eller timmerännor, en konstgjord vattenled som användes för att transportera virke genom skogen under flottningsepoken. Rännorna anslöt till älvar för vidare transport till kustbelägna sågverk. Uppströms rännan dämdes under våren upp ett vattendrag, när det var dags att transportera timret så släpptes vattnet på. Den svartvita bilden visar en flottningsränna i Närke omkring 1920, bilden publiceras med tillstånd från Skogsbilder på SLU. Färgbilden visar resterna av en flottningsränna utanför Åmot, Gästrikland på Bergvik Skogs mark.

Flottningsranna
Back To Top