skip to Main Content
Flodparlmussla

Flodpärlmussla

Visste du att flodpärlmusslan är den djurart i Sverige som kan bli äldst? Flodpärlmusslan kan bli uppåt 300 år gammal men är beroende av friskt strömmande vatten. Dessutom är det bra om det finns öring i vattnet eftersom musslans ungar liftar på öringens gälar tills musslorna är stora nog att sätta sig på botten. Bilden är från en provtagning i Kolarsjöbäcken som är ett av Bergvik Skogs tre vattenlandskap.

Back To Top