skip to Main Content
Tallskog m gran bakom

Flera hundra år gamla blåbär

Visste du att en blåbärsbuske kan bli runt 30 år gammal och att det finns underjordiska blåbärsstammar som kan bli flera hundra år gamla. Omkring 17 % av Sveriges landyta är täckt av blåbärsris. Men om det finns underjordiska stammar som kan blir flera hundra år då undrar jag hur det ser ut under jord. Hur många procent av Sveriges yta är i så fall täckt av blåbärsbuskens underjordiska stammar? Inte är det brist på blåbär i den svenska skogen i alla fall.

Back To Top