skip to Main Content
fjällbjörk

Fjällbjörken

Visste du att fjällbjörken egentligen är en underart till vår vanliga glasbjörk? Fjällbjörken är det träd som oftast växer längst upp på fjällsidorna och på så sätt bildar det som kallas trädgränsen. Det lågvuxna växtsättet med flera stammar från samma punkt gör att det snarast blir ett mellanting mellan träd och buske.

trädgräns
Back To Top