skip to Main Content
Falun 2017

Falun förr och nu

Runt 1700 så besökte Erik Dahlberg Falun och gjorde kopparsticket ovan som ingår i samlingen Suecia antiqua et hodierna. Det rådde då stor brist på skog runt Falun och delar av Bergslagen. Gruvnäringen var en enorm förbrukare och ännu fanns ingen lagstiftning om återplantering av skog. Ungefär vid samma tidpunkt inrättades fredsmilen runt Falun. Inom denna var det förbjudet för gemene man att ta ved i skogen. Idag har Falun återigen skog in på knuten, skogslandskapet har återuppstått och idag täcks ungefär 80 % av kommunen av skog. Några stadsnära reservat inom fredsmilen är Lugnet, Sanders gammelskog, Källviken och Rottnebyskogen

Back To Top