skip to Main Content
Falska granbarr

Falska granbarr?

Men va nu, granbarr på en tall, hur gick det till? Åke Lindelöw, insektsexpert på SLU, förklarar att det är en märgborre, troligen en föräldrabagge som inte hittade någonstans att yngla av sig och som därför gnagde in sig i fjolårsskottet. Med sämre vätske- och näringstillförsel minskar tillväxten i barren som därför blir kortare i årsskottet, alltså mer lika granbarr.

Back To Top