skip to Main Content
Ek

En egen ekplanta

På våren blommar eken och under sommaren utvecklas ekollonen. Det sägs att det är bäst att plocka ekollon i oktober, efter att de fallit till marken. Lägg flera ekollon i en skål med vatten. Efter 3-6 veckor brukar de börja gro. Sätt då ekollonet med grodden ner i en vattenfylld vas. Efter ytterligare ett antal veckor kommer en planta växa fram. Ekollonet på bilden plockade jag på marken i våras, när den redan fått en grodd. Lycka till!

Back To Top