skip to Main Content
Ekorre

Ekorrjakt

Förr var jakten på ekorre mycket viktig, inkomsten från gråverk (alltså ekorrskinnet) spelade en stor roll för allmogen. 1945 motsvarade priset på ett ekorrskinn en halv dagslön för en skogsarbetare och det året sköts ungefär 650 000 ekorrar. Idag har ekorrjakten förlorat sin betydelse.

Back To Top