skip to Main Content
vildsvin

Det nygamla vildsvinet

De första vildsvinen invandrade till Sverige ungefär samtidigt som människan för 8 000-10 000 år sedan. Redan på 1600-talet utrotades vildsvinet i Sverige men ”återintroduceras” genom rymningar från hägn på 1970-talet. Därefter har vildsvinen spritt sig, grova uppskattningar säger att det idag finns mellan 100 000 och 300 000 vildsvin i den svenska skogen.

Back To Top