skip to Main Content
tallort

Den luriga tallörten

Tallörten saknar klorofyll och är därför heller inte grön utan gulvit. Eftersom det är klorofyllet som hjälper växter att omvandla solenergi, vatten och koldioxid till näring genom fotosyntesen så kan inte tallörten tillverka sin egen näring. Tallörten överlever istället genom att lura svampar! Den kopplar ihop sina rötter med svamptrådar och när träden byter socker från fotosyntesen mot vatten och näring från svampen är tallörten där och tar en del av kakan. Tallörten hänger ofta ihop med tallen och svamparna som luras är ofta musseroner.

Back To Top