skip to Main Content
soffa

Cellulosa och lignin

Alla växter är uppbyggda av celler, cellerna omges av ett cellmembran och runt det finns en kraftig cellvägg som stabiliserar växtens form. Trädens cellväggar består till 40-50 % av cellulosa, en kolhydrat som består av långa kedjor av molekyler. Mellan kedjorna finns vedämnet lignin som utgör ca 20-30 % av cellväggen och fungerar som ett lim som binder ihop cellulosan och ger cellerna och veden en styvare struktur. Resten av cellväggen består av hemicellulosa (20-30 %) som påminner om cellulosa och sen finns det några andra ämnen bland annat hartser. Lövträd och barrträd innehåller ungefär lika mycket cellulosa men barrträd innehåller mer lignin och lövträd mer hemicellulosa.

Back To Top