skip to Main Content
brunt blabarsris

Brunt blåbärsris

Jag har fått frågor om varför det finns så mycket brunt blåbärsris i år. Troligen så har det orsakats av frystorka även kallat tjältorka. När vårsolen är stark men marken fortfarande är tjälad så torkar riset ut när det inte kan ta upp vatten från marken.

Back To Top