skip to Main Content
glasbjork

Björkar

I Sverige har vi tre arter av björk: glas-, vårt och dvärgbjörk, därutöver finns underarter som fjällbjörk och former som ornäsbjörk. Unga skott av glasbjörk är håriga, därav det vetenskapliga namnet Betula pubescens som betyder just hårig. Vårtbjörkens svenska namn förklaras av att de unga skotten har som små ljusa vårtor eller knölar. Glasbjörkens blad är enkelt sågade och har en rund form. Vårtbjörkens blad är dubbelt sågade och bladet är mer triangulärt. Dessvärre har de två arterna lätt för att bilda hybrider med varandra det är därför ibland svårt att skilja arterna från varandra.

vartbjork
Vårtbjörk (dubbelsågad bladkant, triangulär bladskiva, vårtor på årsskotten)
glashybrid
Hybrid (håriga årsskott, triangulär bladskiva, dubbelsågad kant)
glasbjork
Glasbjörk (enkelt sågade blad, håriga skott, rund form)
Back To Top