skip to Main Content
Bäver

Bävergnag

Bävern dog ut i Sverige på 1870-talet men återinfördes genom inplantering av några norska bävrar 50 år senare i Jämtland. Från ett totalt 80-tal inplanterade individer har vi idag en stam på runt 100 000 individer som är spridda över hela Sverige. Eftersom bäverns tänder växer kontinuerligt så behöver den gnaga för att slipa ned tänderna. Bävern gnager träden i lämpliga portionsbitar som sedan lagras under vattnet som vinterföda.

Back To Top