skip to Main Content
tallbark

Barkbröd från tallbark

Under missväxtår var det förr vanligt att baka barkbröd, dvs bröd med inblandning av mjöl från tallbark. Mjöl tillverkades även av björk, alm och lind. Det var inte det yttersta barkskiktet som användes utan det tunna skiktet mellan veden och ytterbarken. På våren när saven steg skördades barken som sen torkades och rostades tills den kunde finfördelas och siktas till mjöl. Barkmjölet ger brödet en karaktäristisk besk syrlig smak.

Back To Top