skip to Main Content
gran

Att hitta sitt utrymme

Olika småfågelarter letar föda i olika delar av trädet och dessutom med lite olika vanor. De allra lättaste fåglarna som kungsfågel och svartmesar håller till längst ute på grenen. Tofsmesen och talgoxen som är lite tyngre håller till lite längre in på grenen och letar mat på ovansidan. Medan talltitan hänger upp och ner och letar gömda insekter och frön på undersidan av grenen. På stammen och på grövre grenar finns trädkryparen och nötväckan. Trädkryparen ”hoppar” i spiral uppåt stammen och hittar insekter i barkspringor. Nötväckan kan istället röra sig nedåt stammen och hittar på så sätt andra gömmor, dessutom lägger nötväckan upp ett vinterförråd i förväg.

Back To Top