skip to Main Content

Att darra som ett asplöv

Aspens vetenskapliga namn är Populus tremula, där tremula syftar på aspens blad som darrar i vinden. Att aspens blad darrar beror på att skaftet är tillplattat. Titta noga på ett aspblad så ser du att skaftet är platt precis innan bladskivan börjar (jämför gärna med ett annat blad). Det tillplattade och långa skaftet i förhållande till den tunga bladskivan gör att minsta lilla vindpust får bladen att vicka och röra på sig. Det är dock en positiv egenskap eftersom det förhindrar att skadeinsekter får fäste på bladet.

Darra som en asp
Back To Top