skip to Main Content
Fallna-barr

Att barra eller inte barra

På hösten fäller lövträden sina löv men har du tänkt på att även barrträd byter ut sina barr med jämna mellanrum? Ett tallbarr sitter kvar i 3-5 år och ett granbarr ett par år längre. Att spara barren sparar energi, särskilt för träd som växer på näringsfattig mark men det krävs också en anpassning av barrens utformning i förhållande till vanliga blad. För att klara torkan och kylan under vintern är barren styva och läderartade.

Back To Top