skip to Main Content
skogsback

Antal knott i en bäck

Visste du att forskare har hittat 270 000 knottlarver per kvadratmeter i en bäck i Dalarna? Nu kanske inte knott är det trevligaste djuret du vet men de är viktig föda för andra djur i bäcken dessutom filtrerar knottlarverna vattnet som passerar där de sitter fast på stenar.

Back To Top