skip to Main Content
Algko_med_kalv

Älgjakt

Älgjakt behövs bland annat för att hålla älgstammen på en lämplig nivå med hänsyn till viltolyckor i trafiken och betesskador på skog (älgen gillar att äta på unga tallar). Älgskador på skog och i trafiken vållar samhället miljardkostnader varje år. Därutöver uppgår värdet av själva älgjakten också till miljardbelopp i form av kött och rekreation. Det finns ungefär 300 000 älgar i Sverige och årligen fälls ca 100 000 älgar under jakten.

Back To Top