skip to Main Content
algbajs

Älgens magbakterier

Visste du att svenska forskare har visat att det med hjälp av bakteriefloran i älgens mage troligen går att effektivisera framställningen av biobränsle?

Back To Top