skip to Main Content
Algen-Stolta2

Älgen Stolta

Hittade av en slump detta foto av älgen Lotta som föddes på Österby bruks marker i Uppland och kördes in för Älvkarlebybruks räkning. Men som det inte är märkligt nog så växer en större historia fram efter lite luskande. Älgen hette från början Stolta och räddades från att likt sin mor bli påkörd av tåget 1906. Den moderlösa Stolta uppfostrades som tamhäst, arbetade i skogen och kunde dra både släde och kärra. Stolta hann även med att delta i ett travlopp i Falun och få pris. I samband med bygget av dammen i Älvkarleby flyttades Stolta till Skansen 1909, där levde hon till 1925 men då under namnet Lotta. På bilden syns Stolta tillsammans med bruksförvaltarna Lundgren på Älvkarleby bruk och Svensson på Österby bruk.

Back To Top