skip to Main Content
Alens gröna blad

Alarnas gröna blad

Jag har tidigare skrivit om att löv blir gula på hösten för att träden behöver spara på energi som annars skulle gå förlorad med löven som faller. Ett undantag är alen som fäller sina blad gröna. Slöseriet möjliggörs tack vare kvävefixerande strålsvampar runt alens rötter. Det vill säga att alen inte har några svårigheter att få tag på nytt kväve tack vare samarbetet. I Sverige finns två sorters al, gråal i norr och klibbal i söder. Ni som bor i Mellansverige hittar båda två men de är ganska lätta att skilja åt. Gråalens blad är lite gråaktiga på undersidan och har en tydlig spets. Klibbalens blad har tvärtom en urnupen spets och är helt gröna, unga blad är klibbiga.

Back To Top