skip to Main Content
Sandodla hanne i parningsdrakt Foto Berglind

Äggläggare

Visste du att av våra svenska kräldjur så är det bara sandödlan och snoken som lägger ägg? Foto av sandödla: Sven-Åke Berglind.

Back To Top