skip to Main Content
törnskata

Att byta miljö

Visste du att det finns ett antal fågelarter som överlever tack vare att det finns hyggen? Forskning visar att vissa arter som är hotade på grund av förändringar i odlingslandskapens sammansättning har flyttat över till hyggen istället. Troligen så påminner hyggen med kvarlämnad hänsyn om trädklädda betesmarker. Exempel på sådana fåglar som flyttat över till hyggen är törnskata (bilden), gulsparv, buskskvätta och trädlärka.

Back To Top