skip to Main Content
tall

88 miljarder träd…

Visste du att bara en procent av den svenska skogen avverkas årligen? Och för varje träd som avverkas planteras minst två nya. Riksskogstaxeringen uppskattar att vi idag har cirka 87 572 940 000  träd i Sverige, alltså nästan 88 miljarder träd…

Back To Top