skip to Main Content
klyvoppningar

Trädens andning

Visste du att det finns små klyvöppningar på bladens och barrens undersidor? Det är genom dessa som växter tar upp koldioxid och sedan avger syre som vi kan andas!

Alla växter innehåller klorofyll och med hjälp av energi från solen omvandlar klorofyllet koldioxid och vatten till glukos/stärkelse. I denna omvandlingsprocess bildas även syre. Den här processen kallas fotosyntesen. Glukosen ger energi till hela trädet medan stärkelsen hålls kvar i blad och barr som en energireserv. Den största delen av glukosen transporteras runt i trädet upplöst i vatten, men en liten del tar sig även ner till trädets rötter där den även där omvandlas till stärkelse. Det är stärkelsen som är trädets energireserv under vintern och som också ska ge näring och energi till lövsprickningen på våren.

Även överflödigt vatten som tas upp från marken vädras ut via klyvöppningarna. Om det är för varmt och brist på vatten så stängs klyvöppningarna och fotosyntesen upphör. Just barrträdens blad är anpassade för att klara vinterns torka och kyla genom att barren har liten yta och ett tjockt vaxskikt. Klyvöppningen är nedsänkt och sitter i långa rader längs barret, vilket man kan se i en stereolupp.

barrstorlek
manga-barr
Back To Top