skip to Main Content
tandsticka

En liten bit svensk skog

Tändstickan, en liten bit svensk skog och en stor bit svensk historia. De giftiga svavelstickorna som använts sen början av 1800-talet ersattes i mitten av 1800-talet av en ny svensk uppfinning – säkerhetständstickan. Denna vidareutvecklades och tillverkningen mekaniserades ganska snart. Det bästa virket för tändstickstillverkning är asp för det är ganska elastiskt och ändå starkt. En halv kubikmeter aspträ lär ge ca en miljon tändstickor! Den stora svenska tändstickstillverkaren uppger att om tändsticksaskarna som produceras under en dag (ca 250 miljoner tändstickor) läggs på rad så blir raden lika lång som sträckan mellan Jönköping och Stockholm.

Back To Top